Переваги циркулярної економіки

Перехід до циркулярної економіки приносить широкий спектр переваг, які виходять за рамки збереження довкілля:

Зменшення використання сировини

Завдяки повторному використанню, переробці та перепрофілюванню продуктів і матеріалів, циркулярна економіка зберігає цінні природні ресурси, зменшуючи потребу у видобутку сировини.

Зменшення відходів

Застосування циркулярної економіки значно зменшує кількість утворених відходів, що призводить до меншого забруднення та використання звалищ, тим самим мінімізуючи вплив на навколишнє середовище.

Зменшення енергетичних витрат на видобуток і транспортування

Циркулярна економіка сприяє енерго- та транспортно-ефективним практикам, оскільки переробка та повторне використання матеріалів часто потребує менше енергії та логістики, надаючи перевагу місцевим виробникам, переробці на місці та місцевим партнерам, а також матеріалам та виробництву.

Зменшення викидів токсичних елементів у навколишнє середовище

Зменшуючи попит на нову сировину та скорочуючи викиди парникових газів, пов’язані з виробництвом, циркулярна економіка відіграє певну роль у пом’якшенні наслідків зміни клімату.

Економія коштів за рахунок повторного введення використаних матеріалів в економіку

Українські підприємства та громади можуть заощаджувати кошти, повторно використовуючи матеріали, відновлюючи продукцію та зменшуючи витрати на утилізацію відходів. Крім того, споживачі отримують вигоду від довговічніших продуктів і меншої потреби в частій заміні.

Розвиток місцевої промисловості та зайнятості

Циркулярна економіка створює робочі місця в секторах переробки, відновлення, ремонту та управління відходами, сприяючи економічному зростанню. Циркулярна економіка також створює новий попит на бізнес-послуги, такі як компанії зі збору відходів та реверсної логістики, ремаркетингові компанії та платформи для продажу нових еко-продуктів. Для України це також означає робочі місця та доходи для найбільш вразливих верств населення завдяки прибиранню та сортуванню залишків війни.

Стійкість громади

Громади та підприємства, які дотримуються принципів циркулярної економіки, часто є більш стійкими до перебоїв у ланцюгах постачання, оскільки вони менше залежать від обмежених ресурсів і можуть адаптуватися до мінливих ринкових і демографічних потреб. Це особливо важливо для України сьогодні.